Spring til indhold
Hjem » Badminton artikler » Badminton medlemstal bløder, men hvorfor?

Badminton medlemstal bløder, men hvorfor?

Badminton Danmark taber medlemmer

Badminton sporten mistede desværre 4.378 medlemmer i 2023. Det svarer til en nedgang på knap 4%. Dermed blev badminton den sport med størst tilbagegang i Danmark i 2023.

Samlet set er badminton med ca. 109.000 medlemmer nu den 6. mest populære sport i Danmark. Fodbold er stadig den mest populære sport i Danmark med knap 384.000 registrerede medlemmer i 2023.

Den negative trend er på mange måder en dyr udvikling for badmintonsporten. Klubberne, for eksempel, står til at miste medlemsindtægter på mellem 10-12 millioner kroner årligt.

For at føje spot til skade, har badmintonsporten desværre tabt knap 10.000 medlemmer i perioden fra 2019 til og med 2023. Det er en ret stor medlemsnedgang.

På den positive side, mener jeg, har badminton i Danmark et stort potentiale. Det er ikke urealistisk at sporten kan vækste til niveau 130.000 medlemmer indenfor de næste 7-10 år. Men det kræver en målrettet og ekstraordinær indsats.

badminton medlemsudvikling
Illustration viser medlemsudviklingen i perioden 2018 til 2023

Men hvad er grunden til at “verdens bedste sport” mister medlemmer i Danmark? Det forsøger vi at give nogle bud på i denne artikel. Del gerne artiklen ved at bruge knapperne her:

Badminton ledelse ansvar

Ansvaret skal placeres i toppen af hierarkiet

Badminton Danmarks bestyrelse er den øverste myndighed for badminton sporten. Bestyrelsen udstikker retningslinier som den administrerende direktør i Badminton Danmark skal implementere.

Næste led i kæden er de 8 kredse. De skal agere som bindeled mellem klubberne og forbundet og hver især varetage ansvaret for at badminton fungerer godt regionalt.

Ansvaret for den dårlige udvikling skal først og fremmest placeres hos Badminton Danmark.

Mit indtryk er at Badminton Danmark er overbevist om at vi andre – dvs. klubber, frivillige og spillere – er til for dem, og ikke omvendt. Forbundet agerer i nogen grad som en udsultet rotte på overlevelsesjagt – og ikke som en moderne markedsorienteret organisation. Og deri ligger en stor del af problemet for badminton i Danmark.

Når forbundet ikke er indstillet på at tjene dem de er til for, betyder det bl.a. at kredse og klubber ikke får den nødvendige støtte og opbakning til at udvikle sporten. Og det er kritisk.

Det er nu – ikke om 12 måneder – at Badminton Danmark skal søsætte konkrete initiativer der kan vende udviklingen. Og det starter med at se indad. For vilkårene for at drive badminton i Danmark har ændret sig. Og det er de 109.000 badmintonspilleres forbund nødt til at forholde sig til.

Sådan kan vi vende udviklingen for badminton i Danmark

Listen over ting der kan og skal fixes er lang. Herunder belyser jeg bare 1 af 10 aktiviteter der potentielt kan tiltrække nye medlemmer eller medvirke til fastholdelse. Nogle af de resterende aktiviteter vil beskrives i andre artikler.

1) Tiltrække nye medlemmer til badminton sporten – tanker om badmintonklubbernes rekruttering

Først og fremmest skal klubberne aktivt og kontinuerligt deltage i rekrutteringsarbejdet. Det er i klubbernes egen interesse at øge antallet af medlemmer. Mit indtryk er at de fleste klubber har plads til flere medlemmer. Skulle der være klubber der vitterlig ikke kan tage imod nye medlemmer, ja så skal alt fokus være på fastholdelse af de medlemmer man har.

At tiltrække nye medlemmer kræver ikke særligt meget. Det handler nok mest om at klubberne skal være bevidste om at medlemsrekruttering skal være en fast del af driften. Rekrutteringsaktiviteter skal planlægges, budgetteres, eksekveres, måles og evalueres.

En række kommuner tilbyder støtte til rekrutteringsarbejdet. Hos nogle kommuner er fokus på bestemte aldersgrupper, hos andre er fokus på at støtte foreningslivet generelt. Uanset bør din klub undersøge muligheden for at få kommunen til at bidrage med økonomisk støtte.

Har din klub behov for rådgivning eller eksekvering af rekrutteringsaktiviteter, så kontakt os for uvildig råd og vejledning.

Det er også væsentligt at klubberne er klædt på til at modtage nye medlemmer. Det er exceptionelt vigtigt at nye badmintonspillere får maksimal støtte og opbakning i starten. Det gælder for alle aldersgrupper. Derfor skal klubbens frivillige og trænere være klar til at gøre en ekstra indsats i en periode.

Jeg har selv haft fornøjelsen af at etablere og koordinere et hold bestående af voksne begyndere i alderen 25 til 72 . Klubben prioriterede de nye medlemmer og holdet som helhed. Følgelig fik klubben skabt fundamentet for et hold der nu, cirka 3 år efter, stadig fungerer fint. Hemmeligheden, so to speak, er at tænke langsigtet. Klubben kan stille spørgsmålet “Hvad skal vi gøre for at få nye medlemmer som stadig er med 5, 10, 15 år efter?”

At være proaktiv ift. inklusion er overordentligt vigtigt. Det gælder for alle aldersgrupper, men særligt for ungdommen, hvis nye medlemmer skal integreres ordentligt. Her skal man være opmærksom på om de unge mennesker selv tager initiativ til at inkludere nye medlemmer i træningsgruppen, eller om der skal hjælp til fra en voksen.

Klubberne skal tænke meget over den oplevelse et nyt medlem får ved de første træninger. Hvis oplevelsen er så stærk at det nye medlem begejstret fortæller om det til andre, så har man gjort det godt. Og det bør være altid være målet.

Her har trænerne en stor opgave. Særligt unge trænere kan være udfordret i forhold til at skabe de gode oplevelser for nye medlemmer. Desværre findes der alt for mange indifferente yngre trænere. Mange af disse har fokus på at tjene penge og mangler nogle af de værktøjer som de erfarne trænere har. Derfor bør klubberne sørge for at klæde yngre trænere ordentligt på.

Når vi nu taler om ungdommen, er vi også nødt til at tale om forældrene. Det er overordentligt vigtigt at forældrene klædes på til at agere i badminton verdenen. Det gælder særligt når barnet bliver turneringsaktiv. Her har klubberne et ansvar for at bidrage til at forældre møder sporten på den mest optimale måde.

Det er vigtigt hurtigt at sørge for at forældre forstår at badminton handler om udvikling på både kort og lang sigt. Alle kan udvikle sig til et niveau der gør badminton til en fantastisk dejlig oplevelse – for livet! For nogen sker det hurtigt, for andre tager det længere tid. Her skal forældre mindes om at børn udvikler sig meget forskelligt. Både færdighedsmæssigt, fysisk og mentalt.

Som nye badmintonforældre begik vi stort set alle de fejl man kunne begå. Klubben gjorde ikke meget for at hjælpe os forældre. Følgelig var vi kortsigtede, gjorde det meste op i gode og dårlige resultater. I processen glemte vi de første 2-3 år at fokus skal være på glæden og udviklingsprocessen. For er den det, så kommer de sportslige resultater også på et tidspunkt.

Forældres involvering i børns badminton aktiviteter er en god ting, men kun hvis forældrene forstår hvordan man optimalt håndterer involveringen. Børn der spiller badminton må ikke føle et konstant præstationspres fra forældrene.

I de 6 år jeg har været involveret i sporten, har jeg bemærket en markant forskel mellem de forældre der selv har spillet badminton på højt niveau og forældre der enten aldrig selv har spillet eller har haft begrænset succes.

Det virker som om at de forældre der selv har været den sportslige udviklingsprocess igennem gennemsnitligt fokuserer meget på udvikling og mindre på kortsigtede resultater.

Til UDM 2024 i Brøndby Hallen oplevede jeg en række episoder, hvor det stod lysende klart at selv meget dygtige spilleres dårlige præstation var affødt af forældrepres. Forældrepres findes desværre på alle niveauer. Der fokuseres for meget på umiddelbare resultater fremfor udvikling og (bevarelse) af glæden ved spillet.

Hvis markedet ikke mærker det, er intet gjort.


Michael Leander

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *